Krop og Psyke - Klinik for massage, idrætskadebehandling og samtaleterapi
[ Tidsbestilling | Priser | Betaling | Åbningstider ]

For virksomheder

Medarbejderes velbefindende på arbejdspladsen afhænger af mange faktorer. Massage og samtale, kan hjælpe på flere af dem.

Krop og Psyke kan hjælpe medarbejdere ved muskelproblemer. Dette vil eksempelvist være spændingshovedpine, lændesmerter, smerter/ømhed i ben, musearm, iskias og diverse overbelastningsproblemer efter muskelarbejde.

Da Dan Husum også er uddannet ergoterapeut, vil det også være muligt at give den enkelte medarbejder og/eller virksomheden en vurdering at hvordan problemet er opstået. Dette vil kunne afhjælpe eventuelle fremtidige belastninger.

Der kan også tilbydes individuelle samtaler til den enkelte medarbejder. Samtalerne vil tage udgangspunkt i kognitive metoder og/eller systemiske metoder. Dette vil kunne hjælpe personer med stress, milde depressioner, angst og adfærdsproblemer.

Det er også muligt at kombinere ovenstående, så en medarbejder kan få samtale og massage.

Det er vigtigt at virksomheden på forhånd aftaler med Krop og Psyke, hvilken ydelse der kan/skal gives og under hvilken fortrolighed, der skal være mellem Krop og Psyke og den enkelte medarbejder.  

Hvor kan ydelserne foregå?

Det er muligt at ydelserne kan foregå hos den enkelte virksomhed og/eller i Krop og Psykes klinik. Der stilles dog krav om at der vil være et egnet lokale til rådighed.
Hvis der opstår et akut behov (hovedpine, akutte muskelspændinger eller samtaler), så vil ydelsen som udgangspunkt skulle foregå i klinikken.

Priser

Der laves individuelle tilbud til hver virksomhed, ud fra en vurdering af ydelsernes art, mængde og intensitet. Der tages udgangspunkt i priserne til private.  

Det vil være muligt at dele udgiften mellem virksomheden og medarbejderen.

Krop og Psyke kan modtage betaling ved hjælp af en mobil dankortterminal. Det vil fremgå af fakturaen, hvad den samlede udgift er, og hvad der er betalt af den enkelte medarbejder.

Jævnfør ligningslovens § 30, lov nr. 389 af 6. juni 2002, vil medarbejdere der gennem en sundhedsordning, få mulighed for at få skattefrihed til modtagelse af ovenstående ydelser.

Kørsel

Ved kørselsradius under 15 km. og mere end 3 sammenhængende ydelser, vil kørslen være gratis. Ellers vil prisen være statens takst pr. km.  kørsel, hvor der tages udgangspunkt i elektroniske rutebeskrivelser.

Virksomhedens kunder

Det er også muligt at inddrage virksomhedens kunder i aftalen. Her skal der laves en særskilt aftale.

Krop og Psyke - Klinik for massage og samtaleterapi ved Dan Husum
Jernbanegade 7, st. tv. • 5500 Middelfart • tlf. 31 25 27 38 • post@kroppsyke.dk